Hứa Đạt Cơ

Trường:Trường THCS Tân Linh

Khối:7

Lớp:7A2

ID:35842989

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11210180108:02 19/12/2021
21320180108:33 19/12/2021
32250180109:35 19/12/2021
41200180110:06 19/12/2021
51460180210:36 19/12/2021
63240180214:46 03/01/2022
71160216309:36 18/01/2022
81570269309:44 23/02/2022
91150193410:32 15/03/2022
 Tổng256017598 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2