Trần Minh Thư

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3d

ID:35833144

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11440057319:09 04/01/2022
2235062019:26 06/01/2022
3136071419:39 06/01/2022
4137058119:49 06/01/2022
5330074915:51 09/01/2022
61319549419:17 18/01/2022
71590270416:00 19/01/2022
81180144214:54 25/02/2022
91470242810:47 17/03/2022
 Tổng321510305 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5