nguyễn tuấn kiệt

Trường:Trường Tiểu học Xã Nam Phong

Khối:2

Lớp:2a

ID:35831188

Quận/Huyện:Huyện Cao Phong

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14740180219:57 22/12/2021
22820180120:49 22/12/2021
36770145619:26 25/12/2021
46950150409:57 26/12/2021
58700111920:23 30/12/2021
652815170711:03 16/01/2022
7852099222:00 10/02/2022
84840232620:24 17/03/2022
 Tổng615512707 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5