Trần Hà

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3D

ID:35830914

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11600180108:57 12/12/2021
21410180310:10 12/12/2021
31460187714:21 12/12/2021
4121027918:11 13/12/2021
51470148222:00 13/12/2021
 Tổng21507242 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2