Văn Bảo Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Khối:3

Lớp:3/3

ID:35816209

Quận/Huyện:Quận Thanh Khê

Tỉnh/Thành phố:TP Đà Nẵng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11520180117:30 10/12/2021
22450180217:17 12/01/2022
31470180217:34 13/01/2022
41490180216:28 17/01/2022
51530180117:08 17/01/2022
 Tổng24609008 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5