Nguyễn Đình Thiên Phú

Trường:Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu

Khối:5

Lớp:5B

ID:35811981

Quận/Huyện:Huyện Cam Lộ

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11320138021:20 08/12/2021
21350156021:48 08/12/2021
31340150105:41 09/12/2021
41340120617:02 09/12/2021
51370176719:47 09/12/2021
61440176919:57 24/02/2022
71390152520:24 24/02/2022
 Tổng255010708 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2