Trinh Hieu Mai

Trường:Trường Tiểu học Đồng Sơn

Khối:4

Lớp:c

ID:35800058

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1334066521:31 06/12/2021
2132086208:11 07/12/2021
31390114308:31 07/12/2021
4130099508:48 07/12/2021
52320114609:08 07/12/2021
61320129709:50 30/12/2021
74350154608:44 27/01/2022
817082015:28 24/02/2022
91190175114:29 18/03/2022
 Tổng260010225 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2