Trần Tuấn Nam

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:2

Lớp:2e

ID:35795678

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11710173920:21 08/12/2021
21850180121:05 09/12/2021
31750180121:36 09/12/2021
41425100717:10 10/12/2021
51610178920:02 12/01/2022
61480157420:29 12/01/2022
71560267710:30 19/01/2022
81750194409:47 25/02/2022
91760270114:05 16/03/2022
 Tổng589517033 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5