Thân Cảnh Chương

Trường:Trường Tiểu học Đồng Sơn

Khối:4

Lớp:4G

ID:35788302

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12420175921:24 04/12/2021
2730072619:09 07/12/2021
31320048320:43 11/12/2021
4127087420:58 11/12/2021
51320118919:12 13/12/2021
62280121021:05 31/12/2021
76230117810:21 23/01/2022
81550270716:00 24/02/2022
91600270114:45 18/03/2022
 Tổng317012827 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2