Nguyễn Đức Dương

Trường:Trường Tiểu học Ngọc Vân

Khối:4

Lớp:4A

ID:35787806

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180120:15 04/12/2021
22430127119:08 05/12/2021
31480155319:34 09/12/2021
41540142619:54 10/12/2021
51770132319:16 11/12/2021
61790154620:21 02/01/2022
71970175519:31 05/02/2022
82800220420:26 03/03/2022
 Tổng526012879 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2