Phan Phước Thịnh

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Khối:5

Lớp:5/3

ID:35774226

Quận/Huyện:Huyện A Lưới

Tỉnh/Thành phố:Thừa Thiên Huế

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1118099719:56 02/12/2021
22190180109:55 05/12/2021
35150180120:37 06/12/2021
45250180220:57 08/12/2021
57210119121:00 10/12/2021
69180180109:38 09/01/2022
 Tổng11609393 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2