Trần Minh Ánh

Trường:Trường THCS Tam Khương

Khối:7

Lớp:7A1

ID:35773501

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12370136719:30 02/12/2021
21390146718:29 03/12/2021
31220174507:59 04/12/2021
41280162708:27 04/12/2021
51180122310:36 02/01/2022
61330134511:00 02/01/2022
71240142210:53 19/01/2022
81550212511:05 24/02/2022
91290236909:54 17/03/2022
 Tổng285014690 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5