Đặng Khánh Linh

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:9

Lớp:9a1

ID:35772773

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11520156720:33 02/12/2021
21420160021:01 02/12/2021
31490166321:30 02/12/2021
43400180122:51 02/12/2021
5120019923:54 17/01/2022
6118023523:58 17/01/2022
71440263515:43 19/01/2022
83560271215:15 22/02/2022
91460270211:30 18/03/2022
101340269908:44 23/04/2022
 Tổng401017813 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2