Cấn Minh Chiến

Trường:Trường THCS Đại Đồng

Khối:9

Lớp:9A

ID:35756638

Quận/Huyện:Huyện Thạch Thất

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1425098610:55 05/12/2021
2232093115:18 07/12/2021
31400100015:35 07/12/2021
4120063012:44 08/12/2021
 Tổng11703547 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5