Trương Văn Ninh

Trường:Trường THCS Lao Bảo

Khối:9

Lớp:9A

ID:35735338

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11220118420:13 24/11/2021
21230126920:36 24/11/2021
3120084211:59 16/01/2022
4221078712:21 16/01/2022
5123065520:00 16/01/2022
6120066820:12 16/01/2022
71230267915:14 18/01/2022
81240120214:20 25/02/2022
91210213915:43 17/03/2022
 Tổng197011425 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2