Lường Xuân Nam

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:4

Lớp:4a

ID:35728864

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11400180218:55 23/11/2021
21300121819:16 23/11/2021
32360141116:41 17/01/2022
43410168922:12 17/01/2022
51650180222:43 17/01/2022
61430180223:14 17/01/2022
 Tổng25509724 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2