Nguyễn Hữu Tuệ

Trường:Trường Tiểu học La Phù

Khối:1

Lớp:1A1

ID:35717167

Quận/Huyện:Huyện Hoài Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140070007:33 21/11/2021
21100064307:55 21/11/2021
34100059011:47 21/11/2021
41100058311:58 21/11/2021
 Tổng44002516 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931