Nguyễn Thanh Huy

Trường:Trường Tiểu học Thuận Hưng 1

Khối:1

Lớp:1a1

ID:35709679

Quận/Huyện:Huyện Thốt Nốt

Tỉnh/Thành phố:TP Cần Thơ

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111210180121:25 18/11/2021
 Tổng12101801 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5