Minh Tiến

Trường:Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)

Khối:1

Lớp:1A2

ID:35702315

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140067023:18 17/11/2021
21100064923:30 17/11/2021
31100063023:42 17/11/2021
41100063223:26 18/11/2021
52100080614:35 18/12/2021
611000115619:22 03/01/2022
 Tổng64004543 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616