Nguyễn Lâm Hải Đăng

Trường:Trường Tiểu học Hoàng Mai

Khối:1

Lớp:1A6

ID:35696986

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
110140077022:31 16/11/2021
24100050123:13 16/11/2021
31100072223:28 16/11/2021
42100054921:27 17/11/2021
 Tổng44002542 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931