Nguyễn Thanh Thảo

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6a1

ID:35694866

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13950112419:59 10/12/2021
2142095120:20 10/12/2021
34360136619:10 23/12/2021
43360148522:00 25/12/2021
51049059520:32 27/12/2021
64550124021:03 11/01/2022
71390200108:33 18/01/2022
83560110619:31 01/03/2022
 Tổng40809868 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5