PHẠM TUẤN MINH

Trường:Trường Tiểu học Đông Tiến A

Khối:1

Lớp:1D

ID:35692865

Quận/Huyện:Huyện Đông Sơn

Tỉnh/Thành phố:Thanh Hóa

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
131040180109:55 14/11/2021
23680180214:18 21/11/2021
38490180209:30 09/01/2022
43540180110:38 09/01/2022
51680174415:03 16/01/2022
64520191610:44 06/03/2022
 Tổng395010866 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5