nguyên Khánh Linh

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35689281

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1129065320:38 12/11/2021
2319072016:44 18/11/2021
33230127817:21 19/11/2021
4523054820:14 19/11/2021
54150122222:18 18/01/2022
61190114522:38 18/01/2022
71350250309:41 20/01/2022
81170259514:43 23/02/2022
 Tổng180010664 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2