tống hoàng sang

Trường:Trường Tiểu học Ngọc Lương A

Khối:5

Lớp:5B

ID:35658747

Quận/Huyện:Huyện Yên Thủy

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1132088618:52 06/11/2021
21360118519:13 06/11/2021
31280112519:32 06/11/2021
42330167020:42 20/11/2021
51290176808:19 25/12/2021
61490161315:33 31/12/2021
71330159409:56 18/01/2022
81300130309:21 25/02/2022
91290214008:35 18/03/2022
 Tổng299013284 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5