Vũ Gia Huy

Trường:Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Khối:9

Lớp:9a7

ID:35651620

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1123071421:03 06/11/2021
2115078621:17 06/11/2021
3119055321:27 06/11/2021
4115058422:34 27/11/2021
5115084416:06 07/01/2022
61380115415:43 08/01/2022
71290266116:14 19/01/2022
 Tổng15407296 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300