Vũ Minh Phúc

Trường:Trường Tiểu học Văn Tự

Khối:1

Lớp:1D

ID:35618667

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400105314:53 31/10/2021
21100091915:09 31/10/2021
31980105415:27 31/10/2021
41990127421:25 16/11/2021
511670168216:51 07/12/2021
 Tổng60405982 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616