Đặng Thành Tiến

Trường:Trường THCS Lương Tài

Khối:6

Lớp:6A3

ID:35617273

Quận/Huyện:Huyện Văn Lâm

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11320133810:56 31/10/2021
21190174321:28 03/11/2021
31324089209:48 24/11/2021
410270118021:38 20/02/2022
 Tổng10205153 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5