Phan Hồ Khánh Tâm

Trường:Trường Tiểu học Tân Lập

Khối:3

Lớp:3A

ID:35605200

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12480180119:47 29/10/2021
21370180110:34 07/11/2021
31360180216:51 20/11/2021
41390180117:29 20/11/2021
 Tổng16007205 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5