Trần Linh Đan

Trường:Trường Tiểu học Kim Giang

Khối:3

Lớp:3A2

ID:35604987

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1231096410:42 30/10/2021
214400180010:31 31/10/2021
35480164716:26 03/11/2021
41490180116:31 17/11/2021
 Tổng16806212 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2