Nguyễn Tuấn Kiệt

Trường:Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu

Khối:5

Lớp:5A

ID:35603106

Quận/Huyện:Huyện Cam Lộ

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13240148114:03 29/10/2021
24190180114:40 29/10/2021
33230113514:59 29/10/2021
43350138416:24 12/01/2022
55270106916:54 12/01/2022
 Tổng12806870 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2