Khà Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Chiềng Châu

Khối:4

Lớp:4A1

ID:35596621

Quận/Huyện:Huyện Mai Châu

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12360180120:01 29/10/2021
21230166420:06 16/11/2021
39380180120:39 20/11/2021
42260180119:59 30/11/2021
51200180120:35 08/12/2021
61290180219:59 29/12/2021
7180130109:21 19/01/2022
 Tổng180011971 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5