MINH ANH

Trường:Trường Tiểu học Hợp Đức

Khối:1

Lớp:1D

ID:35591573

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11780180120:35 27/10/2021
21450180121:08 27/10/2021
33580180111:29 18/11/2021
42540180115:10 30/12/2021
51510180120:46 19/01/2022
61480180119:48 24/01/2022
71390211920:24 24/01/2022
81470200021:18 10/03/2022
91340185320:08 23/03/2022
 Tổng454016778 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5