Nguyễn Tiến Phong

Trường:Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1a2

ID:35587970

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14139072414:02 27/10/2021
2197072817:08 27/10/2021
3398092917:44 27/10/2021
42980128221:39 31/12/2021
51980126522:00 31/12/2021
61910180121:44 01/01/2022
71790114911:04 18/01/2022
 Tổng70007878 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5