Nguyễn Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh

Khối:2

Lớp:2/2

ID:35586073

Quận/Huyện:Quận Cẩm Lệ

Tỉnh/Thành phố:TP Đà Nẵng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11850180122:48 26/10/2021
22530180123:19 26/10/2021
3132044421:16 02/12/2021
41720180221:46 02/12/2021
 Tổng24205848 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2