Phùng Khôi Nguyên

Trường:Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Khối:1

Lớp:1a1

ID:35580361

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121400136011:19 26/10/2021
22100056021:05 26/10/2021
3299069821:32 26/10/2021
41100082720:49 21/11/2021
 Tổng43903445 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931