Dương Trung Kiên

Trường:Trường Tiểu học Quảng Phú 1

Khối:4

Lớp:4/1

ID:35557178

Quận/Huyện:Huyện Quảng Điền

Tỉnh/Thành phố:Thừa Thiên Huế

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15320140409:02 24/10/2021
21330134010:42 30/10/2021
31360169111:20 31/10/2021
 Tổng10104435 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5