Nguyen Duc Manh

Trường:Trường THCS Hải Anh A

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35550252

Quận/Huyện:Huyện Hải Hậu

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1223042112:32 22/10/2021
2519097118:08 07/01/2022
3121093617:08 16/01/2022
 Tổng6302328 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5