VY THÚY LIÊN

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:4

Lớp:4B

ID:35548263

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1121079922:33 21/10/2021
23170132016:50 04/11/2021
33320172417:27 22/11/2021
42240121916:42 23/11/2021
51240180111:08 09/12/2021
63340168909:22 10/01/2022
7190144608:24 20/01/2022
 Tổng16109998 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2