HOÀNG NGỌC HÀ

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:4

Lớp:4B

ID:35548190

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15250126916:44 22/11/2021
21310180117:15 22/11/2021
31360174811:07 23/11/2021
41330152116:48 23/11/2021
51320180111:07 09/12/2021
61200180108:34 10/01/2022
71270245408:40 20/01/2022
81240261109:43 23/02/2022
 Tổng228015006 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2