MÃ TỐ UYÊN

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:4

Lớp:4B

ID:35548159

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12200138616:57 04/11/2021
24250123710:27 20/11/2021
31200153910:53 20/11/2021
41300134511:55 20/11/2021
53190110611:10 09/12/2021
62180180108:55 10/01/2022
7190180408:30 20/01/2022
 Tổng141010218 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2