TRẦN TUẤN KHANG

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:3

Lớp:3B

ID:35548072

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480119316:44 26/10/2021
2820096614:56 28/10/2021
32350123015:17 28/10/2021
41290104707:54 25/11/2021
52440105413:47 14/12/2021
61117555909:56 10/01/2022
7175154014:25 19/01/2022
 Tổng20107589 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5