HOÀNG NGỌC DƯƠNG

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:3

Lớp:3B

ID:35548049

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11430132116:45 26/10/2021
29260127815:01 28/10/2021
31360108215:20 28/10/2021
41290111208:00 25/11/2021
52390101013:59 14/12/2021
62320179510:36 10/01/2022
71220252814:42 19/01/2022
 Tổng227010126 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5