NÔNG TIẾN ĐẠT

Trường:Trường Tiểu học Tri Phương

Khối:3

Lớp:3A

ID:35547875

Quận/Huyện:Huyện Tràng Định

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13340136916:07 26/10/2021
21240180116:55 26/10/2021
33400180114:47 27/10/2021
41270123216:50 24/11/2021
54320108916:53 15/12/2021
63275180116:00 10/01/2022
7195129514:21 19/01/2022
 Tổng194010388 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5