Nguyen Duc Manh

Trường:Trường THCS Hải Anh A

Khối:6

Lớp:6A1

ID:35542510

Quận/Huyện:Huyện Hải Hậu

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1121041613:12 21/10/2021
22200111612:58 16/11/2021
310230131519:45 20/12/2021
 Tổng6402847 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5