Nguyễn Minh Nghĩa

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:1

Lớp:1a1

ID:35539882

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400143110:11 31/10/2021
23960174211:32 20/11/2021
3297055916:25 15/01/2022
41100069016:56 15/01/2022
51167084917:13 15/01/2022
611430180821:57 15/01/2022
71600172610:38 19/01/2022
 Tổng80308805 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5