Lê Diệu Hương

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Khối:5

Lớp:5/3

ID:35528943

Quận/Huyện:Huyện A Lưới

Tỉnh/Thành phố:Thừa Thiên Huế

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11390180119:36 19/10/2021
21450180221:28 19/10/2021
31460180117:59 29/10/2021
42430180118:11 04/12/2021
51320180119:39 19/01/2022
 Tổng20509006 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2