kiều thảo vy

Trường:Trường Tiểu học Tích Giang

Khối:1

Lớp:1B

ID:35520143

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140053220:27 18/10/2021
212100043920:58 18/10/2021
3696053120:35 25/11/2021
44970106512:07 26/11/2021
 Tổng43302567 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931