Lê Nguyễn Phương Phi

Trường:Trường Tiểu học Bình Phong

Khối:1

Lớp:1d

ID:35517975

Quận/Huyện:Huyện Châu Thành

Tỉnh/Thành phố:Tây Ninh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1185050917:55 18/10/2021
 Tổng850509 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5