Trần Viết Minh Nhật

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Khối:5

Lớp:5/3

ID:35517936

Quận/Huyện:Huyện A Lưới

Tỉnh/Thành phố:Thừa Thiên Huế

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12634078619:12 26/10/2021
23333054018:52 01/11/2021
333330104415:05 28/11/2021
4630091316:49 01/12/2021
51234087813:42 17/12/2021
63370113319:25 09/01/2022
 Tổng20105294 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2