Nguyễn Phạm Minh Quân

Trường:Trường Tiểu học Thuận Kiều

Khối:5

Lớp:5/2

ID:35500479

Quận/Huyện:Quận 12

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1626058920:40 13/11/2021
2822040010:06 17/01/2022
3320076515:28 17/01/2022
48210123919:48 17/01/2022
51200122620:09 17/01/2022
61230181220:40 17/01/2022
717552915:08 19/01/2022
81510134415:22 25/02/2022
91640217008:34 16/03/2022
101380229711:08 23/04/2022
 Tổng292512371 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5